Tähtiseura

Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma!

Vastaanotimme Priima seura tunnustuksen 8.5.2012.

Priima-seurassa avainasemassa ovat terveyden edistäminen, liikunnan ilo ja liikkujan tarpeet. Seuralle liikkujan tyytyväisyys on ykkösasia. Priima-seurojen ohjaajat ovat koulutettuja, tuntien turvallisuuteen panostetaan ja liikkujia autetaan löytämään itselleen sopivat tunnit tarjonnasta hyvien tuntikuvausten avulla. Priima-seurat ovat sitoutuneita pitkäjänteiseen, jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja kuuluvat Suomen suurimpaan terveysliikuntaketjuun - Voimisteluliittoon.

Priima-ohjelma uudistui vuonna 2018 ja uudeksi laatuohjelmaksi tuli Tähtiseura -ohjelma. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään. Tähtikuviossa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan. Entistä laajempi tuki mahdollistaa paitsi  liikunnan säilymisen osana ihmisen eri elämänvaiheita, myös alustan kehittyä huippu-urheilijaksi.

Tähtimerkki

Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta.  Osa-alueita on kolme: lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat. Vihreä Tähtimerkki luovutetaan lasten ja nuorten, punainen  aikuisten ja sininen huippu-urheilun Tähtiseuralle. Kaikkien kolmen osa-alueen laatuseura  saa tunnustuksena täyden kolmivärisen Tähtimerkin. Someron Sykkeellä on tähtimerkki lasten ja nuorten sekä aikuisten osa-alueilta.

Tähtiseuran laatutekijät

Tähtiseuran  tulee  täyttää määritetyt laatutekijät. Laatutekijät koostuvat osa-aluekohtaisista  (lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) ja  kaikille yhteisistä laatutekijöistä.

KAIKILLE YHTEISET LAATUTEKIJÄT
1.Johtaminen ja hallinto  (johtaminen, hallinto,  viestintä ja markkinointi)
2.Urheilutoiminta (urheilijan ja liikkujan polku, valmennuksen linjaus)
3.Seuran ihmiset (voimavarat ja yhteisöllisyys)
4.Aineelliset resurssit (talous ja olosuhteet)

OSA-ALUEKOHTAISET LAATUTEKIJÄT löytyvät täältä.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠