Lasten tunnit

Kaikki alle 12-vuotiaille suunnatut tunnit ovat osa Suomen voimisteluliiton voimistelukoulutoimintaa. Klikkaa ja tutustu tarkemmin Voimisteluliiton linjauksiin ja ohjeisiin.

BALETTI (yli 6v.)

Jatkoryhmä balettia jo aiemmin harrastaneille. Tunneilla työstetään vartalon oikeaa asentoa, ryhtiä, jalkatyöskentelyä, käsien asentoja, koordinaatiota, notkeutta, musikaalisuutta ja tanssillisuutta.

Tunneilla keskitytään vartalon oikean linjauksen ja aukikierron löytämiseen. Tunneilla tehdään harjoituksia tangolla, keskilattialla ja tilassa liikkuen, suhteessa lasten ikään ja tasoon.

FREEGYM 10-16 v.

Suomen Voimisteluliitossa kehitetty Freegym tarjoaa vaihtoehdon kilpavoimistelulle. Freegymissä yhdistyvät voimistelu, voimaharjoittelu, voltit ja parkour. Tärkeintä on erilaisten taitojen ja temppujen opettelu unohtaen kilpailut ja niiden vaatimukset. Freegym sopii mainiosti oheisharjoitteluksi myös muille liikuntalajeille.

LIIKUNTALEIKKIKOULU 4-6 v. 

Liikuntaleikkikoulu on  lasten monipuolisen liikunnan ohjelma, jossa liikkumisen ilo yhdistyy tärkeiden liikunnallisten perustaitojen harjaannuttamiseen. Liikuntaleikkikoulussa opitaan kehon hallintaa, perusliikkeitä ja yhdessäoloa sekä koetaan onnistumisen ja oivaltamisen elämyksiä. Liikuntaleikkikoulun vahvuutena on lapsen liikunnallisen kehityksen pohjalta rakennetut suunnitelmalliset tuntiohjelmat ja koulutetut aikuiset ohjaajat. Liikuntaleikkikoulun avulla ohjattu liikunta on tavoitteellista, monipuolista ja hauskaa. Kerran kuukaudessa on myös yhteistunnit, eli näillä kerroilla vanhemmat, mummit tai kummit saavat tulla lapsen mukaan liikkumaan ja kannustamaan lasta.

MICRODANCE 5-6 v. ja 7-8 v.

Microdance on pienemmille lapsille suunnattu tanssillinen jumppa. 5-6 –vuotiaille ja 7-8 –vuotiaille lapsille on omat ryhmänsä. Tunneilla opetellaan tanssin ja esiintymisen alkeita ja tehdään myös pieniä esityksiä. Tunneilla kehitetään rytmitajua, koordinaatiokykyä, luovaa ilmaisua sekä oman kehon hahmottamista. Lopussa rauhoitutaan venyttelemään. Tanssin lomaan mahtuu myös leikkiä.

MINIDANCE 9-12v. 

Tunti on 9-12 -vuotiaille suunnattu tanssillinen tunti. Tunneilla yhdistellään erilaisia tanssiaskeleita, opitaan uusia tanssisarjoja ja tehdään lyhyitä esityksiä. Jumppaajien kiinnostuksen mukaan tuntiin voidaan sisällyttää myös vähän leikkiä. Tunnin alussa on yksinkertainen lämmittely, jonka jälkeen sykettä nostattava tanssillinen osuus ja lopuksi palauttavaa venyttelyä. Ja tietysti tunneilla pitää olla hauskaa!

MUSIIKKILIIKUNTA

Musiikkiliikunnassa liikkuminen tapahtuu aina musiikin tahtiin! Tunneilla liikutaan luovasti; leikkien, riimitellen, lorutellen, improvisoiden ja lauleskellen. Käytämme oman kehomme lisäksi välineinä erilaisia palloja, liinoja, ja pieniä rytmisoittimia. Joillakin tunneilla saatamme lisäksi piirtää tai askarrella jotakin harjoitukseemme liittyvää. Opettelemme myös rytmiikan alkeita, ja teemme pieniä, yksinkertaisia koreografioita.

NASSIKKAPAINI 5-8 v.

Nassikkapaini on tarkoitettu perheen nuorimmille, 5-8 vuotiaille lapsille. 5-6 –vuotiaille ja 7-8 –vuotiaille lapsille on omat ryhmänsä. Nassikkapainin tarkoituksena on kehittää lasten motorisia taitoja sekä parantaa heidän kehonhallintaa erilaisten leikkien varjolla. Leikin ohella myös tutustutaan painiin sekä temmelletään pehmeällä tatamilla.

NINJAGYM 7-9v.

Suomen Voimisteluliitossa kehitetty Ninjagymissä yhdistyvät voimistelu, voimaharjoittelu, voltit ja parkour. Tärkeintä on erilaisten taitojen ja temppujen opettelu unohtaen kilpailut ja niiden vaatimukset. Ninjagym sopii mainiosti oheisharjoitteluksi myös muille liikuntalajeille.

PERHELIIKUNTALEIKKIKOULU 1-3-v. 

Perheliikkari on lapsen ja aikuisen yhteinen hauska liikuntahetki, jossa kehitetään lapsen perusliikuntataitoja, koordinaatiota, motoriikkaa ja sosiaalisuutta. Tunneilla liikutaan musiikin tahdissa leikkien likuntaleikkejä, harjoitellen erilaisia ja hauskoja temppuja sekä opitaan tuntemaan ja kehittämään omaa kehoa. Syyskaudella meillä on teemoina tutustuminen ja liikkumistaidot, temppuilu sekä palloilu.

SATUBALETTI 4-5 v.

Satubaletissa opitaan mukavasti leikinomaisessa muodossa baletin alkeet. Opitaan hahmottamaan tanssin perusteita, muotoa, tilaa ja musiikkia. Tunnit sisältävät paljon tanssin riemua. Tunneilla käytetään klassista musiikkia. Balettiharrastukselle kuuluu myös hyvien tapojen opettelua. Tunneilla opetellaan oman kehon käyttöä ja hallintaa, perusliikuntataitoja, rytmiikkaa, luovuutta ja koordinaatiota. Tavoitteena on saada lapset innostumaan tanssin ja liikunnan maailmasta iloisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. 

SHOWDANCE 

Ryhmä on tarkoitettu 12- vuotiaille ja vanhemmille. Tunnilla yhdistetään monipuolisesti tanssilajeja nykyhetken musiikin mukaan. Tunnilla on tärkeintä ilmaista itseään ja tanssia sydämensä kyllyydestä!

TANSSILLINEN VOIMISTELU yli 12 -v

Tanssillinen voimistelu on tanssin ja voimistelun yhdistävä, suomalaiseen naisvoimisteluun pohjautuva tunti. Tunnilla yhdistyy rytmisyys, luovuus, esteettisyys ja ilmaisullisuus. Perusvoimistelutaidot muodostavat pohjan, jonka lisäksi harjoitellaan oikeanlaista keskustaliikuntatekniikkaa ja liikkeiden ja hengityksen sitoutumista toisiinsa. Vartalotekniikan rinnalla harjoitetaan jalkatekniikkaa ja hyppyjä sekä erilaisia fyysisiä ominaisuuksia, kuten liikkuvuutta ja voimaa.

TELINEVOIMISTELU 1-7 luokkalaiset

Telinevoimistelu on 1-7 -luokkalaisille tytöille ja pojille tarkoitettu ryhmä, jossa telineet ja niissä temppuileminen ovat keskeisimmässä asemassa. 1-2 –luokkalaisille, 3-4 -luokkalaisille ja 5-7 –luokkalaisille lapsille on omat ryhmänsä. Telinevoimistelu on kehon hallintaa parhaimmillaan: lajin parissa kehittyvät niin voima ja notkeus kuin koordinaatiokykykin. Tunneilla verrytellään leikkimielisesti, kehitetään lihaskuntoa ja -venyvyyttä ja harjoitellaan ryhmälle sopivantasoisia temppuja. 

VAUVA-TAAPEROJUMPPA

Vauva-taaperojumppa on tarkoitettu 0-3-vuotiaille lapsille. Tunnille tullaan yhdessä lapselle tärkeän aikuisen kanssa. Tunti tarjoaa monipuolisia liikunnallisia virikkeitä vahvistaen ja tukien lapsen motorista kehitystä. Tunnit sisältävät perusliikuntataitojen harjoittelua, musiikki- ja lorutteluleikkejä sekä eri liikuntavälineisiin tutustumista. Samalla opitaan tärkeitä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja yhdessä hauskaa pitäen. Tunti sisältää ohjatun ja vapaan liikunnallisen osuuden, joissa myös aikuinen saa hien pintaan. Ihana tunti liikunnasta, musiikista ja kavereista nauttien.