Someron Syke täytti 90 vuotta vuonna 14.11.2020!
Seura pähkinänkuoressa

Seuran säännöt

Sykkeellä on kaksi perussääntöä, jotka ovat: 

  1. Tunneilla on mukava ja kannustava ilmapiiri sekä ohjaaja huomioi jokaisen jumppaajan yksilönä. 
  2. Jokainen jumppaaja kokee olonsa tunnin aikana turvalliseksi.

Nämä kaksi ovat pohjalla ryhmäkohtaisille pelisäännnöille, jotka laaditaan kauden alussa yhteistyössä ryhmäläisten ja vanhempien kanssa. Sykkeellä on valmis pelisääntölomake, johon ryhmäläiset kirjoittavat säännöt ylös. 

Someron Syke ry toimi vuoteen 2005 asti nimellä Someron Naisvoimistelijat ry. Naisvoimistelijat ry perustettiin 14.11.1930. Seuran nimi muutettiin vuoden 2004 vuosikokouksessa, muutos astui virallisesti voimaan 26.11.2004. Seuran uudeksi nimeksi tuli tällöin Someron Syke ry.

Jatkuva toiminnan kehittäminen ja ohjaajien koulutukseen panostaminen takaavat monipuolisen ja laadukkaan tarjonnan, jonka ylläpitämiseksi seurassa tehdään jatkuvaa työtä. Seura on Tähtiseura: olemme mukana Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen  laatuohjelmassa, jossa kehitetään seuratoimintaa.

Meillä on n. 450 jäsentä, n. 25 ohjaajaa ja 10 hengen johtokunta.


Visio

Haluamme tarjota laadukasta ja monipuolista liikuntaa kaiken ikäisille kohtuulliseen hintaan. Mukaan otetaan kaikki halukkaat ja heitä kohdellaan tasapuolisesti. Haluamme olla Someron kehittyvin ja innostavin, ajan hermolla oleva seura.

Arvomme ovat: 

Liikkumisen ilo: yhdessä hyvässä seurassa -  #meollaansyke 

Monipuolisuus: jokaiselle sopivaa tarjontaa

Tasapuolisuus: kannustamme ja innostamme kaikkia jumppaajia tasapuolisesti, taitotasosta riippumatta. Tarjoamme kaikille ohjaajille yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua.
Someron Naisvoimistelijat historian havinoissa

Someron Naisvoimistelijat ry perustettiin 14.11.1930, kun viisi voimistelusta innostunutta naista päätti perustaa naisvoimisteluseuran Somerolle. Jäseniksi kelpuutettiin 15 vuotta täyttäneet naiset. Jo ensimmäisinä vuosina katsottiin tarpeelliseksi perustaa myös tyttöosasto 12-14-vuotiaille. Seuran rekisteröinnillä ei pidetty kiirettä, sillä Someron Naisvoimistelijat merkittiin yhdistysrekisteriin vasta vuonna 1943.

Tuskin SNV oli kunnolla päässyt toiminnan alkuun, kun naisenergiaa puhkuvalle seuralle ilmestyi kosijoita: urheiluseura Someron Esa paikkakunnan vanhempana liikuntaseurana halusi turvaa ja tukea tarjoten liittää seuran alaosastokseen. Esa sai kuitenkin rukkaset, kuten seuraavinakin vuosina uusilla kosioretkillään. Historian alkutaipaleelta lähtien seura on lähettänyt ohjaajia koulutettavaksi. Ohjaajien kouluttamiseen Varala-opistossa kerättiin rahaa järjestämällä iltamia, joiden ohjelmaan kuului tansseja, runonlausuntaa ja näytelmiä. Yhteyksiä muille paikkakunnille ja muihin seuroihin on koko historian ajan pidetty yllä uutterasti. Jo ennen sotia tanhuttiin ja voimisteltiin Turussa ja Loimaalla sekä osallistuttiin esim. Helsingin kansainvälisiin voimistelujuhliin vuonna 1937. Olipa seuralta edustaja Berliinin olympialaisissakin. Sotavuosinakin toiminta jatkui säännöllisenä, voimisteluiltojen lisäksi pelattiin pesäpalloa ja järjestettiin piirileikki-iltoja, tanssit kun olivat kiellettyjä. Rahaa juhlilla kerättiin sotainvalideille ja sotaorvoille. Ajan vakavahenkisyyttä kuvaa se, että vuosikokous aloitettiin sotavuosina laulamalla Olet maamme armahin Suomenmaa.

Sotavuosien jälkeen alettiin järjestää iloisia iltamia ja jäsenmäärän kasvaessa toiminta alkoi elpyä. Linja-autolastillisia innokkaita jäseniä osallistui 1950-1970-luvuilla Suurkisoihin, Maakuntajuhliin ja Helsingin Olympialaisiin vuonna 1952. 1940-luvun lopulla perustettiin lisäryhmiä tytöille: satujumpat ja tytöt 7-10 vuotta aloittivat toimintansa. Erään satujumppalaisen kallein lapsuusmuisto vielä tänäkin päivänä on Someron Naisvoimistelijoiden jäsenkortti 1940-luvulta. 1950-luvun alussa somerolaiset naiset alkoivat voimistella musiikin tahdissa, kun säestäjiksi saatiin yhteiskoulun pianoa soittavia tyttöjä. 1960-luvulta lähtien voitiin säestäjille ja ohjaajille maksaa säännöllisesti palkkaa. Vuonna 1960 Somero sai kunnian järjestää SNLL:n Varsinais-Suomen piirin kaksipäiväiset voimistelujuhlat, Someron Suurkisat, johon vieraita tuli Ruotsin kummikuntaa myöten. Noihin aikoihin seuran juhlava tapahtuma oli myös oman lipun vihkiminen.

70-luvulla SNV:ta kosittiin taas. Kypsään ikään ehtinyt seura antoi jälleen rukkaset, tällä kertaa kansalaisopistolle. Seuran 80-luku alkoi juhlavasti osallistumisella Tampereen Suurkisoihin. Samana vuosikymmenenä seura hankki myös oman viirin, pöytästandin, jonka suunnitteli Pirkko Rekolainen. Mennyt vuosikymmen olikin sitten seuran historian toiminnan kannalta vilkkain. Jäsenmäärä nousu yli viidensadan, mikä kertoo seuran tarpeellisuudesta, mutta myös monipuolistumisesta. Mikään inhimillinen ei ollut seuralle vierasta ja jumppatarjonta ulotettiin vauvoista vanhainkodin vanhuksiin unohtamatta maaseudun sivukylien kuntojumppatarjontaa. Käden ojennus Naisvoimistelijoissa pitkään toimineille ikäihmisille oli vuonna 1991 perustettu Uskollisuuden Kilta. Yhteistyön varmistamiseksi seuran johtokuntaan valittiin Kiltavastaava. SNLL:n muututtua SVoLiksi seuran lajiliitto muuttui, mutta merkittävämpi muutos koettiin omalla paikkakunnalla, kun Somerolle perustettiin eri urheiluseuroista muodostuva Someron Liikunta ry, jonka jäseneksi ja osakkaaksi Naisvoimistelijat liittyi. Menneenä vuosikymmenenä seura osallistui myös Helsingin ja Berliinin Gymnastrada-tapahtumiin sekä Syke-100-juhlaan.

Uuden vuosituhannen kynnyksellä viikoittain kokoontuvia jumpparyhmiä oli noin 30 ja perinteeksi muodostuneet Keho kohti kesää-kurssi, Kesäjumppa, Nightbic ja Kinkunsulatusjumppa järjestettiin vuosittain. Tämän lisäksi seura oli aktiivisesti järjestämässä muita tapahtumia (esim. peuhupäivät lapsille, lasten teatterimatkat, kirpputori, matkat supertreeneihin ja HiHopiin, messuesiintymiset, muotinäytökset, kesäteatterin tanssiryhmä jne.) ja teki yhteistyötä muiden seurojen, Someron Liikunta ry:n ja Someron Yrittäjien sekä Someron Yrittäjänaisten kanssa. Kansainvälisiä tuulahduksia saatiin ohjaajavahvistuksilla USA:sta ja Australiasta sekä seuran omien ohjaajien tutustuessa Euroopan jumppatarjontaan.

2000-luvun alku seuran toiminnan toistaiseksi vilkkainta aikaa. Jäsenmäärässä saavutettiin toistaiseksi isoimmat luvut ja viikoittain kokoontuvia jumpparyhmiä oli ennätysmäärä. 2000-luvun alun täysin uudenlaisia jumpparyhmiä olivat mm. BODYPUMP ja baletti. Maailmanlaajuisesti tunnettu Les Mills BODYPUMP saavutti ensimmäisenä kautenaan syksyllä 2002 niin suuren suosion, että kolmen aiotun ryhmän lisäksi oli perustettava lisäryhmä, jotta kaikki halukkaat pääsivät jumppaamaan. BODYPUMP-jumppatunnin laadun takaa se, että sitä saavat ohjata vain lisenssioidut ohjaajat ja tunnit on tarkkaan suunniteltu Les Millsin toimesta tehokkaiksi ja turvallisiksi. Lisäksi ohjaajilta vaaditaan lisenssin ja ohjaustaitojen ylläpitämiseksi säännöllistä koulutusta. BODYPUMP välineiden hankinta oli SNV historian suurin yksittäinen jumppavälineinvestointi. Monen pienen jumpparin ja vanhempien toive täyttyi tammikuussa 2002, kun SNV aloitti lasten balettitunnit. Molemmat kaksi ryhmää täyttyivät ripeästi, eikä kaikkia halukkaita saatu mahdutetuksi balettitunneille. Ohjaajaksi saimme Suomen huipputasoa edustavan balleriinan Jaana Puupposen, joka pääkaupunkiseudulta asti kävi kerran viikossa ohjaamassa balettia lapsille.

Vuodelle 2005 startataan historiallisissa merkeissä. Seuran nimi on päätetty muuttaa vuoden 2004 vuosikokouksessa ja muutos on virallisesti astunut voimaan 26.11.2004. Seuran uusi nimi on Someron Syke ry. Jäsenmaksutilaisuudessa Someron monitoimitalolla 4.1.2005 jäsenille annetaan uuden seuran nimeä kantavat uudet jäsenkortit. Kortissa on myöskin seuran uusi vihreäsävyinen logo.

Syksyllä 2006 Syke sai lisää monipuolisuutta lasten jumppatarjontaan, kun Liikuntaleikkikoulu aloitti toimintansa. Liikuntaleikkikoulu on 3-6-vuotiaille lapsille suunnattu monipuolinen liikuntaohjelma, jota saava ohjata vain koulutetut, täysi-ikäiset ohjaajat.

Seuraavana vuonna aikuiset saivat vuorostaan jotain uutta. BODYJAM rantautui ohjelmistoomme syksyllä 2007. Se kuuluu tunnettuun Les Mills konseptiin ja on sisällöltään tanssillinen kuntoilutunti. BODYJAMia saa ohjata vain lisenssin omaava ohjaaja, joka kouluttaa itseään säännöllisesti. Ohjaajien hyvä koulutus takaa laadun kaikilla jumppatunneillamme!

Syksyllä 2008 lasten jumppatarjontamme lisääntyi jälleen. Vuosien toiveiden jälkeen telinevoimistelu saatiin Sykkeen ohjelmaan siitä innostuneen ohjaajamme myötä. Telivoimistelun suosio oli valtava, eivätkä kaikki halukkaat edes päässeet heti mukaan. Samana syksynä Sykkeen tarjontaan tuli myös Parkour. Se oli lajina somerolaisille vielä melko tuntematon, mutta silti se löysi oman paikkansa. Parkourista tuli lähinnä poikien juttu, mutta houkutteli se mukaansa pari innokasta tyttöäkin. Myös baletti saatiin takaisin ohjelmistoomme parin ohjaajapulakauden jälkeen. Balettitunnit täyttyivät mukavasti entisistä ja uusista balleriinoista. Core-tunteja Syke on tarjonnut keväästä 2009 alkaen. Core on tehokas jumppa, jossa keskitytään kehon hallintaan, tasapainoon ja ryhtiin. Alkuvuodesta 2009 syke järjesti ohjaajilleen ja johtokunnalle koko päivän venyttelykurssin yhteistyössä FAF:n kanssa. Vuoden aikana on järjestetty myös pari jumppapäivää, joissa ohjaajilla ja seuramme jäsenillä sekä kaikilla muillakin halukkailla oli mahdollisuus tutustua erilaisiin jumppatunteihin. Jumppapäivissä on kokeiltu mm. BODYCOMBAT:ia, BODYATTACK:ia, Voimajoogaa ja Zumbaa. Kaikkea sellaista, mitä ei löydy seuramme tarjonnasta. Näiden tapahtumien tarkoituksena onkin ollut tarjota laadukkaita ja uudenlaisia jumppakokemuksia omalla paikkakunnallamme. Marraskuussa pidettiin myös neljän tunnin Zumbamaraton, jossa päästiin tutustumaan vähän pintaa syvemmälle Zumban maailmaan. Syyskauden 2009 alussa saatiin nuorisolle kaksi uutta tanssillista ryhmää. Street/Showdance on yli 14- vuotiaille nuorille ja aikuisille suunnattu kurssimuotoinen tutustuminen tanssin maailmaan. Kurssin sisältö on tanssi perusopetusta ja koreografiaa. Hiphop puolestaan on alle 14-vuotiaille tarkoitettu tanssiryhmä, jossa harjoitellaan hiphopin askelkuvioita ja yhdistetään ne ohjaajan ohjaamiksi koreografioiksi. Kaudella 2009-2010 sykkeellä on ohjelmistossa 30 jumppatuntia sekä lisäksi seurauinti sunnuntaisin.

Vuosi 2010 oli seuramme juhlavuosi. Tuolloin tuli kuluneeksi 80 vuotta seuramme perustamisesta. Juhlistimme seuran merkkipäivää Monitoimitalolla lauantaina 22.5. keväisellä juhlanäytöksellä. Vuonna 2010 Sykkeen jäsenmäärä nousi jo yli 600 jäsenen ja viikottaisia ryhmiä oli 33 kpl. Viikkotarjontaan saatiin BodyCombat -tunti, josta oli saatu esimakua jo v. 2009 jumppapäivässä. Samoin suuren suosion saanut Zumba otettiin lukujärjestykseen.

Vuosi 2011

Uusia jumppia ohjelmistossa olivat aikuisille LesMills Body Balance, Step&Gymstick ja Syke30. Lapsille saatiin myös uudet, suositut tanssiryhmät Microdance ja Minidance. Syksyn uutuus lapsille oli taitoluistelu. Taitoluistelu järjestettiin kurssimuotoisena. Kurssi aloitettiin syksyllä ja se jatkui keväälle 2012 saakka. Kurssiryhmiä oli kaksi: alle kouluikäiset ja kouluikäiset.

Syke mahdollisti jäsenilleen seura-asun hankinnan. Valittavina oli erilaisia ERREAn kollege/verkkariasuja. Näin yli 600-päinen jäsenistö näkyi katukuvassa vieläkin näkyvämmin!

Lokakuussa Sykkeen pitkäaikaiselle ohjaajalle Minna Kauppiselle myönnettiin Svoli Star 2011 palkinto seurapäivillä Turussa. Palkinto annettiin ohjaajalle, joka tuo seuraa positiivisesti esiin. Johtokunta ehdotti palkinnon saajaksi Minnaa, koska hän on sitoutunut, innostava ja kannustava ohjaaja seurassa.

Lasten ja nuorten ryhmiin alettiin panostaa aiempaa enemmän. Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä aloitettiin Seuratutor toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen nuorten ja lasten jumppien ohjaajille.

Seuran nettisivut päivitettiin uusiin vuosien 2011-2012 vaihteessa.

Vuosi 2012

Aikaisempinakin vuosina seurassamme on panostettu paljon lasten liikuntaryhmiin. Vuonna 2012 tämä korostui erityisesti. Hankittiin paljon uusia välineitä, mietittiin lasten ryhmien ohjaajien ohjaustapojen ja olosuhteiden kehittämistä ja varsinkin tätä varten jalkautettiin seuratutor Sykkeen toimintaan. Seuratutor oli ohjaajien apuna käymällä tunneilla, antamalla palautetta, auttamassa ideoinnissa ja kausisuunnitelman teossa. Lasten ryhmien ohjaajia myös koulutettiin runsaasti.

Vuonna 2012 Syke ry. päätti aloittaa kaksi mittavaa projektia: Sinettiseuraksi ja Priimaseuraksi hakemisen. Näiden tiimoilta järjestettiin monta palaveria, luettiin materiaalia ja täytettiin sekä tarkastettiin lomakkeita. Samalla seuran toiminta tuli hyvin arvioiduksi ja saatiin uusia ideoita toiminnan kehittämiseen.

Perinteisen kevätnäytöksen lisäksi vuonna 2012 taitoluisteluryhmät pitivät oman kevätnäytöksen jäähallissa su 25.3., minne oli kutsuttu luistelijoiden perheitä ja läheisiä. Lisäksi näytöksessä esiintyi Salpan kilpataitoluistelijoita.

Vuosi 2013

Kevään uutuuksina olivat kaksi kahvakuula ryhmää. Syksyllä uutuuksia olivat baletin alkeet, Teho30 ja Aikuinen-taaperojumppa 1-2v.

Vuonna 2013 Someron Syke ry sai Voimisteluliiton Innovaatiopalkinnon lasten- ja nuorten ohjaajien perehdytykseen ja oppimispolkuun luodusta toiminnasta. Lisäksi Voimisteluliitto myönsi Someron Syke ry:lle Sinetti- ja Priima-tunnukset seuratyön kehittämisestä ja laatutekijät täyttävästä toiminnasta.

Sun Lahti Voimistelun suurtapahtuma pidettiin Lahdessa 6-9.6., jossa Valkea Lintu-ohjelmassa esiintyivät aikuiset naiset ja Kertun Kosto-ohjelmassa telinevoimistelutytöt. Lisäksi myös Hip Hop ryhmä esiintyi Sun Lahti tapahtumassa.

Käyttökieltoon asetettu Kiiruun koulu suljettiin ja Sykekin joutui loppu vuodesta miettimään, miten toteuttaa tunnit yhtä sisäliikuntasalia vähemmällä.

Vuosi 2014

Vuosi 2014 oli Ikiliike-vuosi. Someron Syke pääsi pilottiseurana mukaan Ikiliike-hankkeeseen, joka oli ikääntyville suunnattu hanke, jonka tarkoituksena oli lisätä liikuntaa ikääntyville voimisteluseuroissa ja lisätä näin ollen liikkuvien ikääntyvien määrää. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti hanketta ja se oli kolmivuotinen.

Syke esitteli ahkerasti Ikiliike-hanketta somerolaisille ryhmille mm. terveyskeskuksen selkäryhmälle, Eläkeliiton Someron yhdistykselle ja yksi uuden Asahi-ryhmämme jumppaaja oli MTV3:n Studio55-ohjelmassa edustamassa Sykettä.

Lisäksi seuramme oli Voimisteluliiton Savo-Karjalan alueen Seurapäivässä Tanhuvaaran urheiluopistolla Savonlinnassa 27.9.2014. Syke kutsuttiin puhumaan “Lasten ja nuorten ohjaajien perehdytys- ja oppimispolku ideasta ja toiminnasta”, josta saimme innovaatiopalkinnon.

Kiiruun koulu purettiin vuoden 2014 aikana ja jumppia siirrettiin esim. Tuulihatun päiväkotiin ja Someron kaupungin nuorisotiloihin.

Syke siirtyi käyttämään Neptonia eli Suomen Voimisteluliiton tarjoamaa jäsenrekisteriä, jonka kautta hoidetaan ilmoittautumiset ja jäsen- ja kausimaksut.

Jumppatarjonnassa kesällä 2014 oli Svolin Kesäjumppa-valmiskonsepti jumppia ja aloitettiin myös lasten kesäjumpat. Lapsille oli myös sirkus- ja seikkailukursseja tarjolla.

Uusia jumppia olivat mm. LesMills S’hbam, HIIT ja edelleen suosittu Asahi. Keväällä ja syksyllä järjestettiin juoksukoulut ja molemmissa oli paljon osallistujia.

Vuosi 2015

Vuonna 2015 Syke oli mukana vahvasti mukana niin paikallisissa kuin valtakunnallisissa tapahtumissa.

Liikunta ry:n ja muutamien yrittäjien järjestämään Grit Somero tapahtumaan Syke osallistui isosti mm. suunnittelemalla tapahtumaa, järjestämällä jumppia sekä myymällä lippuja. Asahi –näytetunteja Sykkeen ohjaajat tarjosivat mm. Tervaskannossa, Someron Sydänyhdistykselle ja Hengitysyhdistykselle sekä Terveyskeskuksen eri ryhmille.

World Gymnaestrada Helsinki 2015 järjestettiin 12.-18.7.2015. Sykeläisiä oli mukana Valkea Lintu ja Marjamaille JOO EI -kenttänäytöksessä. Lisäksi Syke järjesti Bussiretken Somerolta Gymnaestradaan 17.7 ja matkalaiset osallistuivat FIG- gaalaan.

Vuoden aikana järjestettiin paljon kurssimuotoista tarjontaa. Keväällä pidettiin lapsille suuren suosion saavuttaneet Parkour –kurssit ja Sirkuskoulut. Miehille järjestettiin kurssimuotoisesti Miesten Treeni. Alakouluikäisille oli Palloilukurssi kesällä, 5-8 vuotiaille keväällä. Aikuisten juoksukoulua uudistettiin ja järjestettiin "Ketterästi Kympille" -juoksukoulu, minkä tähtäimenä oli osallistuminen Forssan Suvi-illan juoksutapahtumaan. Kurssimuotoinen #SykeDance järjestettiin lapsille kesällä. Kesän ykköshitti aikuisille oli Lavis-kurssi. Syksyllä jatkettiin Parkour-kursseja ja piristävänä uutuutena oli Seikkaillen Syksyyn kurssi 9-14 vuotiaille. Myös Sirkuskoulu jatkui 9-14 vuotiaille ja sai vierelleen Sirkustelun 5-8 vuotiaille. Näiden lisäksi loppuvuoteen järjestettiin vielä MTV Music Dance 10-15-vuotiaille ja Ladyjam aikuisille.

Telinevoimisteluohjaaja Jenny Puusan saaminen Somerolle varmistettiin siten, että Sykkeen johtokunta jakoi kuljetusvuorot Somero-Salo välille telinevoimistelujen jälkeen koko syksyksi, koska reittiliikennettä Somerolta Saloon/Turkuun ei iltaisin ole. Turusta Somerolle ennen ryhmien alkua ja Salosta Turkuun Jennyn kuljetukset onnistuivat ilman johtokuntaa. 

Vuoden aikana työstettiin seuralle myös oma Liikuntapiirakka ja työ seuran vuosikellon eteen aloitettiin.

Seuralle erittäin tärkeä ja merkittävä Sinettiseura-asia oli esillä pitkin kevättä. Sykkeelle ensimmäinen Sinettiseuran uudelleenauditointi pidettiin Sykkeen toimistolla 7.5.2015, missä Syke sai auditoijilta kiitosta ja kehuja. Ei jäänyt epäselväksi, etteikö sinettiä olisi uusittu.

Sykkeen laadukas ja laaja toiminta huomattiin jälleen myös valtakunnan tasolla. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Sykkeelle keväällä 4 500 euroa tukea hankkeellemme: ”Someron Syke ry:n Lasten ja nuorten liikuntatarjotin –löydä harrastus toiminta”.

Vuonna 2015 Syke jatkoi somettumistaan ja listautui Instagramiin. Jäsenmäärä nousi tänä vuonna ensimmäistä kertaa yli 700 jäsenen, ollen 768.

Vuosi 2016

Sykkeen halu kehittyä ja järjestää erilaisia tapahtumia näkyi myös vuoden 2016 toiminnassa. Vuonna 2016 tuntitarjonta monipuolistui. Tuntiuutuuksina aikuisille tuli Foamroller, Piukkabody, CrossTraining ja PowerCore. Lapsille suunnattuja uutuustunteja olivat Leiki ja palloile 7-12v sekä Freegym. Freegym toteutettiin osittain Säästöpankki tekee hyvää -tuen avulla, joka suunnattiin freegym-ryhmien perustamiseen ja drop out -ilmiön ehkäisemiseen.

Maaliskuussa Syke osallistui Voimisteluliiton voimistelukiertueeseen siten, että Voimisteluliiton edustaja tuli kertomaan Somerolle liiton ajankohtaisista asioista lasten liikuntaan liittyen.

Keväällä Syke osallistui myös PRIIMA-seurojen uudelleenarviointi -tilaisuuteen ja suoritti sen hyväksyttävästi.

Syksyllä järjestettiin Monitoimihallilla Kehonhuoltopäivä, jossa mukana oli yksi Asahin kehittäjistä, Yrjö Mähönen. Voimisteluliiton IKILIIKe-projekti, jossa Syke oli mukana, päättyi virallisesti vuonna 2016, mutta projektin antia hyödynnetään Sykkeen toiminnassa tämänkin jälkeen.

Vuoden 2016 Someron seuratyöntekijäksi valittiin Sykkeen Karoliina Käkönen.

Vuosi 2017

Vuoden 2017 uutuuksina olivat mm. PowerCore, Miesten treeni, Metsäfit ja Nassikkapaini ryhmät. Miesten treenit saivat suuren suosion heti alusta asti ja ryhmään muodostui vahva yhteishenki. MetsäFit oli myös uudenlainen jumppa, joka pidettiin läpi vuoden vaihtuvissa paikoissa metsissä milloin milläkin kelillä.

Kursseja järjestettiin edelleen runsaasti, niistä mainittakoon mm. lasten parkour kurssit ja aikuisten Puisto-Asahi ja juoksukoulu kurssit.

Syke osallistui kesällä muiden seudun urheiluseurojen kanssa Someron Liikunnan järjestämään Liikkeen ääni -tapahtumaan esiintymällä, järjestämällä lapsille erilaisia toimintapisteitä ja tarjoamalla Kiiruun puistossa aikuisille eri jumppia.

Vuosi 2018

Vuonna 2018 jäsenmäärä lähenteli taas 700 ja aikaisempina vuosina lasten ja nuorten toimintaan tehty kehitystyö näytti tuovan tulosta, koska lapsia oli jäsenistä jo 474 kpl.

Vuoden 2018 uutuusjumppina olivat aikuisille LesMills CXWorks, Oman kunnon mukaan OKM, Lihashuolto ja liikkuvuus, Bailatino, Perhejooga, Lauantaibody ja Naistentreeni. Lapsille tarjonnassa oli Perhejooga, Musiikkiliikunta ja Baletin jatko. Lisäksi Someron Syke pääsi pilotoimaan Voimisteluliiton Powergym tuntia keväällä 2018 kahden kuukauden ajaksi yhdeksän muun suomalaisen seuran kanssa. 

Seurassamme tehtiin kevään aikana Priima ja Sinettiseura auditointi. Auditointi meni hyväksytysti läpi. Jatkossa Priima ja Sinettiseurat tunnetaan tähtiseuroina. 

Syke osallistui Turussa järjestettyyn Voimisteluliiton Gymnaestrada tapahtumaan 7-10.6.2018. Mukana Sykkeestä oli 34 jäsentä. Somerolaiset esiintyivät mukana kolmessa kenttäohjelmassa: Elämän voima, Valon leikki ja #oonhyväjustnäin. Lisäksi DanceMix-ryhmä esiintyi kaksi kertaa tapahtuman kaupunkilavalla. Seuramme järjesti myös ei esiintyville -jäsenille mahdollisuuden lähteä katsomaan päätösjuhlaa ”Tunne liike”.

Vuoden aikana kokeilimme myös yhteistyötä muiden urheiluseurojen kanssa. Lentopalloa harrastaville tytöille ja jääkiekkoa harrastaville pojille tarjottiin ohjattua oheistreeniä. Treenit sisälsivät lihaskuntoa ja venyttelyä.

Vuosi 2019

Vuonna 2019 jäsenmäärä ylitti jälleen 700 jäsenen rajan, jäsenmäärän ollessa 713.

Kevään uutuus lapsille oli Lasten jooga. Aikuisille keväällä uusina kurssimuotoisina alkoivat ViisVeks ja Lempeää Liikettä. Syksyn uutuuksia aikuisille olivat: Power, Treenimix, Reippaasti sykettä ja hallitusti lihaskuntoa, Hiit, Showdance, Tanssillinen voimistelu, Movement ja Kehonpainotreeni. Lasten uutuudet syksyllä olivat: Nuorten Body, Tanssillinen voimistelu, NinjaGym ja Showdance.

Vuoden 2019 keskeisenä ajatuksena oli Sykkeen toiminta-ajatuksen kirkastaminen, uudistuminen ja lukujärjestyksen järkevöittäminen vastaamaan paremmin jäsenten tarpeita. Päätettiin luopua kalliista LesMills lisenssitunneista ja hyödyntää enemmän omien ohjaajien osaamista. Tämän vuoksi järjestettiin LesMills funeral -tapahtuma ke 29.5.

Toinen tärkeä asia vuonna 2019 oli yhteisöllisyyden lisääminen Sykkeessä. Yksi hyvä esimerkki johtokunnan ja ohjaajien yhteisestä tekemisestä oli syksyllä järjestetty Syke päivä 7.9.2019, jossa porukalla järjestettiin kaikelle kansalle avoin liikunnallinen tapahtuma ja samalla tuotiin Sykkeen tarjontaa esille. Lisäksi tapahtuman yhteydessä järjestettiin myös hyväntekeväisyystapahtuma Kävele Naiselle Ammatti.

Keväällä 2019 uutena maksuvälineenä käyttöön otettiin 10-lippu.

7.-13.7.2019 sykeläiset esiintyivät World Gymnaestradassa Itävallassa #oonhyväjustnäin ja Elämän voima kenttänäytöksissä. Mieliinpainuvalla matkalla mukana oli lähes kolmekymmentä sykeläistä.

Vuosi 2020

Vuosi 2020 käynnistyi aktiivisena ja jumpparyhmät lähtivät käyntiin hyvällä pöhinällä. Uusia ohjaajia haluttiin mukaan toimintaan ja siksi Syke järjestikin ensimmäisen Syke rekryillan, josta mukaan toimintaan saatiin monia uusia, innokkaita nuoria ja aikuisia.

Kauden katkaisi lyhyeen kuitenkin koronavirus, jonka vuoksi keväällä kausi päätettiin keskeyttää. Kesällä päästiin taas jo jumppaamaan ja kesän tarjontaa lisättiinkin, koska kevään kausi jäi niin lyhyeksi.

Syksyllä korona nosti uudelleen päätään ja ihmisten varovaisuus näkyi myös osallistujamäärissä. Jumppia kuitenkin pystyttiin pitämään sääntöjen puitteissa melkein koko jumppakauden loppuun asti. Uutuuksina syksyllä alkoivat Aerobic, Spesiaali ja Salsa ja pienen tauon jälkeen lapsille Vauvajumppa.

Jäsenmäärä tippui koronan vaikutuksesta hieman alle 600 jäseneen.

Seuran 90 vuoden olemassaolon juhlintaa vuonna 2020 varjosti korona-pandemia. Syksylle suunnitellut juhlallisuudet siirtyivät toivottavasti pidettäväksi vuoden 2021 aikana.

Vuosi 2021

Koronarajoitusten vuoksi jumppavuosi 2021 oli edellisen vuoden tapaan täynnä muutoksia ja normaalista poikkeavaa toimintaa ja mietintää. Aikuisten osalta kausi jouduttiin aloittamaan poikkeustyyliin. Normaalilla lukujärjestyksellä ei voitu aloittaa, koska aikuisten ryhmäliikunta oli kiellettyä sisätiloissa. Johtokunta teki nopeasti päätöksen tarjota jumppaajille jumppia ulkona. Myöhemmin keväällä aikuisten jumpat olivat reilun kuukauden ajan kokonaan keskeytettyinä koronarajoitusten tähden.

Lasten ryhmät pystyttiin aloittamaan normaalilukujärjestyksen mukaan. Ainostaan Äiti-lapsi -ryhmäläiset ja Vauvajumppalaiset jumppasivat kauden ensimmäiset jumppansa ulkona. 8.3.2021 alkaen rajoitukset muuttuivat ja tuon jälkeen vain 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat saivat jatkaa harrastamista, muut lasten ja nuorten ryhmät oli pakko laittaa tauolle. Taukoa jatkui 26.4. asti, jonka jälkeen pystyttiin taas jatkamaan kaikkien lasten ja nuorten ryhmien kanssa.

Kesä ja syksy pystyttiin viemään läpi ilman keskeytyksiä ja aikuisetkin pääsivät syksyllä jo sisätiloihin jumppaamaan. Syksyllä aikuisille uutuuksina aloittivat Barre, Toiminnallinen kehonhuolto ja Vire-Lavis. 

Joulukuussa rajoitukset alkoivat jälleen kiristyä. Koronarajoitusten tähden jäsenmäärät tippuivat selkeästi ollen n. 450 jäsentä.

Voimisteluliiton Tähtiseura auditointi oli myös vuorossa vuonna 2021. Tähtiseura meriitit olivat auditoinnin jälkeen ansaitut sekä Aikuisten että Lasten ja Nuorten osiossa.

Syksyltä mieleenpainuvana reissuna muistoihin talletettiin pikkujouluretki Joukkuevoimistelun MM-kisoihin Helsinkiin 21.11.2021. Matkassa mukana oli johtokuntaa, kiltalaisia, ohjaajia ja muutama jumppaaja. Matkaan lähdettiin bussilla Somerolta ja Helsingin jäähallilla kävimme ihastelemassa Joukkuevoimistelun finaalia. Tilaisuus sisälsi valtavan hienoja esityksiä, mahtavaa kisatunnelmaa ja kaiken huipuksi Suomeen saatiin aikuisten sarjassa MM-kultaa. Lisäksi juniorit saivat hopeaa ja pronssia.

Vuosi 2022

Vuoden 2022 alkua leimasivat edelleen koronan aiheuttamat rajoitukset. Kausi aloitettiin aikuisten osalta ulkotunteina. Lasten ryhmissäkin jouduttiin miettimään miten turvallisuus voitaan jokaiselle tunnilla taata osallistujille. Koronan vuoksi varovaisuus osallistua ryhmiin näkyi myös Sykkeen tunneilla ja keväällä muutamia ryhmiä yhdistettiin osallistujien vähyyden vuoksi. 

Maaliskuussa Syke järjesti lapsille ja lapsenmielisille Monitoimitalolla esityksen Mysteeri maatilalla yhdessä Ideateatterin kanssa. Alkuvuoden koronarajoituksista huolimatta esitys oli varsin suosittu ja paikalle tuli mukavasti väkeä.

Toukokuussa päästiin pitkän tauon jälkeen järjestämään Kevätnäytös ja ihanaa oli huomata, miten nuoret ja vanhat sykeläiset olivat innokkaina jälleen esiintymässä ja esittelemässä taitojaan. Katsomossa oli myös vanhaan malliin katsojia nauttimassa esityksestä. Lisäksi Kevätnäytöksessä juhlistettiin Sari Mäki-Latikan saamaa Someron kaupungin Vuoden Seuratyöntekijä 2021 nimitystä. 

Keväällä Somerolle alkoi tulla ukrainalaisia sotapakolaisia Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta. Ukrainalaisille tarjottiin vapaa pääsy Kevätnäytökseen sekä kesän jumppiin. Syksyllä heille tarjottiin mahdollisuus jumpata alennetulla hinnalla. 

Syksyllä aikuisten ryhmiin päädyttiin tarjoamaan ryhmäkohtaista maksua muiden vaihtoehtojen lisäksi. Loppuvuodesta myös Someron Liikunta ry:n toiminta tuli tiensä päähän, kun yhdistys lakkautettiin.

Vuoden 2022 kohokohta oli Gymnaestrada Tampereella. Kesäkuussa Sykkeestä 23 voimistelijaa ja kaksi taustajoukkoihin kuuluvaa oli mukana kansallisessa Gymnaestradassa Tampereella. Aikuiset esiintyivät ohjelmassa Kirkkaat vedet ja nuorten ryhmä ohjelmassa Millaisen tarinan kirjoitat elämällesi. Lisäksi kaikki olivat mukana tapahtuman loppuohjelmassa. Gymnaestrada reissu oli todella onnistunut, kotiin palattiin hyvillä mielen monta kokemusta rikkaampina. 

Vuosi 2023

Vuosi saatiin alkuun Monitoimitalolla esitetyn Maailman ymäpäri 80 päivässä esityksen avulla. Esitys järjestettiin yhdessä Ideateatterin kanssa ja sitä katsomaan saatiin lapsia ja lapsenmielisiä katsojia.

Kouluttautuminen oli tänäkin vuonna tärkeässä roolissa. Koko vuoden kestänyt Voimisteluliiton Ida Mustosen vetämä tutor-koulutus oli suunnattu lähinnä lasten- ja nuorten ohjaajille, mutta yhdellä kerralla mukana olivat Sykkeestä kaikki ohjaajat ja johtokuntalaiset. Tunneilla sai miettiä omaa ohjaamistyyliään, opetella miten ratkaistaan ongelmatilanteita sekä harjoitella palautteen antamista ja saamista. Koulutus oli antoisa myös ohjaajien ja johtokunnan ryhmäytymisen kannalta.

Voimisteluliiton uudet vastuullisuusaskeleet toivat myös paljon uutta opiskeltavaa sekä ohjaajille että johtokuntalaisille. Nettisivuille päivitettiin Vastuullisuus-välilehti, jonka kautta voi jättää viestin, jos joku kohtaa epäasiallista kohtelua tunneillamme. Vastuullisuusohjelmaan liittyen jokaisen ohjaajan ja johtokuntalaisen edellytettiin suorittavan Et ole yksin -koulutus. Johtokuntalaiset suorittivat myös Hyvä hallinto -koulutuksen. 

Vuoden 2023 ehdoton kohokohta oli Gymnaestrada Amsterdamissa. Vuoden 2023 World Gymnaestrada järjestettiin 30.7. – 5.8.2023 Amsterdamissa, Hollannissa. Suomen delegaation muodosti peräti 1700 osallistujaa 101 voimisteluseurasta eri puolilta maata. Somerolta mukana oli parinkymmenen hengen ryhmä voimistelijoita ja huoltajia.

Somerolaiset esiintyivät kahdessa eri kenttänäytöksessä: YOUR STORY (Millaisen tarinan kirjoitat elämällesi), koreografi Hymy Larimo-Tullila ja CLEAR WATERS (Kirkkaat vedet), koreografit Hannele Ahlqvist & Marja Kallioniemi. Kenttänäytös esitettiin tapahtumassa kolmeen kertaan. Suomen yhteisesitys oli todella hieno ja se sai paljon kiitosta kaikilta. Tämä silti, vaikka harjoittelemaan ei paikan päällä juuri päästy. Tapahtumaa varten harjoiteltiin koko kevät Somerolla ja keväällä kerran yhteisharjoituksessa Vantaalla.

Sykkeen osalta matka meni kaiken kaikkiaan hyvin. Reissussa oli hyvä henki, porukalla kuljettiin paljon ja käytännön järjestelyt toimivat erinomaisesti. Hotellin sijainti oli hyvä, josta tapahtumapaikoille oli helppo kulkea. Jälkikäteen todettiin, että tällaiset tapahtumat jäävät mieleen ja sitouttavat ja motivoivat lajin pariin. Heti reissun jälkeen jo sovittiin, että mukana ollaan myös seuraavassa Gymnaestradassa. Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma!

Saimme  lasten ja nuorten liikunnan Sinettiseura tunnuksen 8.5.2012. Seuramme auditointi oli onnistunut ja sinettimme sai jatkoa keväällä 2015! Sinettiseuralle liikkuva lapsi on tärkein!

Sinetti-ohjelma uudistui vuonna 2018 ja uudeksi laatuohjelmaksi tuli Tähtiseura -ohjelma. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään. Tähtikuviossa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan. Entistä laajempi tuki mahdollistaa paitsi  liikunnan säilymisen osana ihmisen eri elämänvaiheita, myös alustan kehittyä huippu-urheilijaksi.

Tähtimerkki

Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta.  Osa-alueita on kolme: lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat. Vihreä Tähtimerkki luovutetaan lasten ja nuorten, punainen  aikuisten ja sininen huippu-urheilun Tähtiseuralle. Kaikkien kolmen osa-alueen laatuseura  saa tunnustuksena täyden kolmivärisen Tähtimerkin. Someron Sykkeellä on tähtimerkki lasten ja nuorten sekä aikuisten osa-alueilta.

Tähtiseuran laatutekijät

Tähtiseuran  tulee  täyttää määritetyt laatutekijät. Laatutekijät koostuvat osa-aluekohtaisista  (lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) ja  kaikille yhteisistä laatutekijöistä.

KAIKILLE YHTEISET LAATUTEKIJÄT
1.Johtaminen ja hallinto  (johtaminen, hallinto,  viestintä ja markkinointi)
2.Urheilutoiminta (urheilijan ja liikkujan polku, valmennuksen linjaus)
3.Seuran ihmiset (voimavarat ja yhteisöllisyys)
4.Aineelliset resurssit (talous ja olosuhteet)

OSA-ALUEKOHTAISET LAATUTEKIJÄT löytyvät täältä.